TOPZPEED 是一個專為 迷你遙控車而建立的維修及體驗中心!喺香港都有好多年歷史,喺2022年1月頭喺佢地官方 Facebook 公佈會搬場, 佢地整得好快手,TopZpeed 預計 1月21日可以喺新地址正常營業!

車場地址:九龍紅磡民樂街21號 富高工業中心B座317室


2022.01.17   零晨時份,TopZpeed 公佈紅磡新場賽道已鋪設完成!


影片/相片 來源 : TopZpeed Arena and Service Center


2022.01.15  成個場已成型!賽道應該就快會完成!


2022.01.08 地毯鋪好


2022.01.05 TopZpeed 公佈新場地工程進行中更多細比例遙控車,可以喺 rcMart買到:
https://hk.rcmart.com/Kyosho-Mini-Z-RC-Car

仲有大大大量遙控車零件,師兄可以放心比油!
https://hk.rcmart.com/Hopup-Parts