rcMart預祝各位新年快樂!!!

rcMart 虎年祝大家身體健康!心想事成!事事順利!正所謂人無事先做到世界冠軍架嘛!

由即日起消費滿 $100 (門市消費或網上訂單自取),即送你 rcMart 2022 虎年精美利是封一包 (十個),數量有限,送完即止。大家快啲帶佢返屋企啦!