Kyosho Mini-Z Cup 2023 積分賽


比賽日期:2023年4月-11月 (各分站三場)
比賽地點:觀塘HRC Arena RCP/旺角RCMMS RCP/屯門WoowRC RCP
賽事組別 : 窄陣組/闊陣組/公開組
主辦單位 : Kyosho x KM Group


比賽項目及詳情

【2023.03.21】

比賽規則

最新賽事消息

【2023.04.01】
我哋同事阿Keith 星期六參加咗 喺MMS舉行嘅 “Kyosho Mini-Z Cup Hong Kong 2023 qualification 1st round” 賽事,呃到個季軍返嚟!恭喜哂!選購遙控模型


Kyosho 遙控模型
https://hk.rcmart.com/Car-Kits?fa40=Kyosho%20%E4%BA%AC%E5%95%86

Kyosho 零件
https://hk.rcmart.com/Kyosho-RC-Spare-Parts

遙控車
https://hk.rcmart.com/Car-Kits 

遙控車零件
https://hk.rcmart.com/rc-parts-store 

尋找您所需的遙控車零件及升級件
https://hk.rcmart.com/rc-parts-finder