Italia 1/10 FWD 頭驅平路遙控車車殼

Xtreme Aerodynamics 最新推出 ‘Italia’ 1/10 FWD 車殼! 2021 年發佈嘅 She-Rock 取得成功後,該車型係一啲歐洲賽道上被禁止,但係亞洲仍佔據主導地位,所以設計出一款有EFRA 批准且具有驚人性能嘅新車型!記得密切留意喇!選購遙控車車殼

Xtreme  1:10 平路190mm遙控房車車殼
https://hk.rcmart.com/Touring-Car-Body-190mm

Xtreme Aerodynamics 車殼
https://hk.rcmart.com/Xtreme-Aerodynamics

更多 1:10 平路190mm遙控房車車殼
https://hk.rcmart.com/Touring-Car-Body-190mm

更多遙控車車殼
https://hk.rcmart.com/RC-Car-Body