Lobo 介紹 ORCA OE1 Mark II ESC 遙控車電子變速器

2023年12月,Team ORCA 發佈咗幾樣新頂級遙控模型車產品,而最引起關注嘅係佢嘅 全新頂級 OE1 Mark II 遙控車電變。有請 Rainbow RC 主持人 Lobo Lo 為大家介紹吓呢隻新 ESC 有咩咁特別啦!  

節目內容重點

(一) ORCA OE1 Mark 2 新款電變 
- 防反接功能 : 是否可多次防反接? 定只係一次防反接?
- 內置水塘 : 內置水塘有咩好處?  點解要用水塘? 
- BEC 8A : 點解要8A咁大?
- OE1 Mark 2 ESC有承受幾多A?  ESC 160A 同 200A 分別?
- 電變體積大小 :  多咗內置水塘同舊款有冇咩唔同?
- 重量 13.5g :

(二) 電子變速的疑問
- Lobo 用過咩品牌嘅電變呢?  Lobo會推薦咩品牌嘅 ESC 呢?
- 有關電子變速器的疑問!  點解ESC可調設定的重要?
- 點解部份廠方高階 ESC 冇內置 Bluetooth,反而中價ESC會有 Bluetooth 呢?
- ESC 個 A數 係咩意思?  幾時要用 大A數既 ESC 呢?  
- 細A數 ESC 的好處?
- ESC 要可調較,但要調較D咩呢?

以上問題,Lobo 會喺條片入面講解.... 全新升級 ORCA ESC OE1 MarkII

OE1 Mark II 將會係 ORCA 最頂級的遙控模型車 的電子變速器ESC。ORCA 原有版本 OE1 ESC 電子變速器已經夠哂勁,新 ESC OE1 MarkII 更精益求精,新增多項功能!對 ESC 有要求嘅師兄千萬唔好錯過喇!詳細資料稍後再喺呢度更新!ORCA Bluconn 藍牙模組 (Bluetooth Module)

ORCA 緊貼遙控模型的潮流,推出了 ORCA Bluconn (Bluetooth Module),經藍牙對接專用手機應用程式後可以在 手機Apps 內對 ORCA ESC 電子變速器進行調較。ORCA Blueconn體積細小,擺位同安裝都極之容易。客人亦可使用 ORCA Program Card 去為 ESC 進行設定,Blucon 提供多一個選擇,多一分方便。ORCA Bluconn Apps 手機應用程式

將手機對接 Blucon,ORCA推出了 Bluconn 專用的手機應用程式。ORCA 應用程式可透過 ORCA 的 OTA 模組(Bluconn) 對接 ORCA 現役ESC  進行編程。可使用的 ESC 型號包括 OE1、OE101、BP1001、Totem 和未來ORCA未來將推出的ORCA電調。

各位可於 IOS App Store 同 Google Play 下載 
App Store 下載 ORCA Blucon App
Google Play 下載 ORCA Blucon App選購 ORCA 頂級遙控模型產品


ORCA ESC 
https://hk.rcmart.com/ORCA?fc=335

ORCA Motor
https://hk.rcmart.com/ORCA?fc=835