EDM 新春限定 2024 | 派你 3 封大利是!

小編今次唔講笑啦,新年真係大手筆,派 3 封利是俾各位車友!

2月8號嘅 EDM 將會派發 $100/$500/$1000 新春利是!由2月8號起至13號,只要消費滿指定金額,輸入優惠代碼即可享折扣優惠!

記得記得記得!要訂閱 rcMart 通訊同埋留意 email 啦~


*須於 2024 年 2 月 8 日中午 12 點前訂閱 rcMart 通訊
*優惠受條款約束


如何領取&使用EDM利是

1) 於網頁底部輸入您的電郵地址,並訂閱 rcMart 通訊。

2) 2024年2月8號將會派發新春利是,請留意您的電子郵箱。

3) 於網站消費滿指定金額,結帳時輸入EDM限定新春利是上的優惠代碼,即可使用相應優惠折扣。

4) EDM限定新春利是使用期:2024年2月8號-13號

5) 每封利是每人只可各使用一次*** rcMart 保留一切最終決定權